Privatlivspolitik

Dette website er ejet af:
Margit Lysgaard, Tlf: 24 24 47 66, Lysgaards-Esser@mail.dk, 3200 Helsinge, CVR: 27755666

Jeg vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Beskrivelse af databehandlingen:

Formål:
Levering af mine ydelser og tjenester: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af ydelser og tjenester, som du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på.

Levering af nyhedsbreve: Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.
Kundeservice: Support i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser.
Online markedsføring: Personoplysninger anvendes til online markedsføring f.eks. på Facebook.

Kategorier af personoplysninger:

Jeg behandler flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.

Kilder: Jeg har fået dine oplysninger:
Direkte fra dig via min hjemmesides tilmelding til nyhedsbreve eller tilmelding til nyhedsbrev andre steder på nettet, f.eks. Facebook.
Direkte fra dig i forbindelse med køb af ydelser.
Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier.

Min databehandler Manilahamp.

Behandlingsgrundlag:
Det er nødvendigt for mig at ligge inde med disse oplysninger af på grund af:
Min legitime interesse i at markedsføre mine ydelser
Så jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
Så jeg kan overholde en retlig forpligtelse f.eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere:
Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:
Jeg har indgået databehandleraftaler med disse databehandler, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:
E-conomic til betaling af ydelser
Manilahamp til håndtering af mailadresser, i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.
E-conomic til udskrivelse af fakturer for 1:1 timer eller konsulent timer.

Opbevaring:

Jeg opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:
I forbindelse med nyhedsbreve: Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage og jeg ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

I forbindelse med køb af ydelser eller produkter: I forbindelse med levering af mine produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataport stabilitet og sletning:
Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger jeg ligger inde med.

Dette kan ske ved henvendelse til:
Margit Lysgaard
Bakkelandet 5, Huseby, 3200 Helsinge
Tlf: 24 24 47 66
Lysgaards-Esser@mail.dk

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataport stabilitet).

Har du ønsker om ændring eller dataport stabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til mig på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende mig en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over Lysgaards Esser v/Margit Lysgaards behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.