Diamanten Dig

Din arbejdsplads – din vennekreds – din familie – dine interesser – dit nær område

Vælg en du syntes er dig

Den rå diamant eller den slebne diamant, lige meget hvilken du vælger, er der mange sidder. Alle sidder er en del af dig. Vi indeholder alle de facetter der er i diamanten, nogle facetter er vi bedre til end andre.

En diamant skal bruges, passes og beundres for at den kan skinne. Når den ikke skinner/stråler, gør, at man sender bud efter en som kan hjælpe med at få den til at stråle igen. Altså hjælpe dig – virksomheden til at den stråler igen.

Hver gang du/vi tager et valg i vores liv, påvirker det dig selv og dine omgivelser. Når vi ikke tager et valg på de tidspunkter hvor det er oplagt at tage et valg, som kan ændre noget, gør at vi sidder fast. Du vil så sige, at det ikke at gøre noget, er også at træffe et valg, både ja og nej. Ja’et er oplagt, du lod tingene være som de altid har været, derved vil jeg sige, at du ikke træf et valg og derved bliver det et nej du traf ikke et valg. Jeg ville heller ikke træffe nogle valg, jeg vidste bedst. Det gjorde jeg ikke, da jeg begyndte at træffe nye valg, (det var skræmmende) så skete der forandringer som har ført mig til der hvor jeg er i dag. Jeg er glad for jeg valgte nye skæmmende valg.

Hvad skal der til for at mennesker forstår, at vi alle har en rolle/formål her i livet. Vi er alle forskellige, vi kan alle noget forskelligt hver især, nogle ting gør/udfører vi ens og alligevel gør vi det forskelligt. Jeg har mange gange oplevet, at dem jeg har arbejdet sammen med, bliver jaloux på det det jeg kan. Jeg har lært det på den hårde måde, hvoraf jeg forstår nogle facetter af livet og måden folk ragere på, når de oplever noget de ikke kan sætte ord på. Det kan jeg og det kan hjælpe mange til at kan få sat ord på, så de kan komme videre og skinne endnu mere.

Jeg har mødt mange chefer og ledere som stiller ? ved det jeg kan, for de er chefer og ledere, så de siger: det burde de også kunne. Ja, nogle kan, men med den dybde jeg kan, har lært, har jeg lært af det jeg har oplevet i dette liv. Chefer og ledere skal ikke nødvendigvis kunne dette, de skal kunne så meget andet, så brug kræfterne her og lad mig hjælpe, så det bliver et godt team samarbejde, og alle får en god arbejdsplads, en strålende diamant. Det kræver meget at skulle kunne hjælpe den enkelte som er udfordret. Hvis chefen lederen skulle bruge ressourcer på dette, med alt det andet de skal være omkring, vil de have meget at se til, de skal sørge for at bruge kræfterne, til at samle alle og få dem samlet videre.

For at alle bliver en strålende diamant, i lige meget hvilken sammenhæng du forestiller dig diamanten, har jeg værktøjerne til at få dig/den igennem til at stråle igen. Processen vil kræve noget af dig, din villighed til at træffe nogle nye valg, som igen fører til nye indsigter og nye valg igen. Det er ikke noget som bare lige bliver klaret over en nat, men når processen er i gang, sker der mange ændringer i dit/deres liv. Nogle syntes det er en over vælgende ændring, men jeg vil være med dig hele vejen, hver gang der sker noget og vi snakker det igennem hele tiden. Hvis det er det du vil!

Tingene skal i tiden være så korrekte og perfekte

Tingene skal i tiden være så korrekte og perfekte, at vi ikke får lov til at tænke sig selv. Alt skal puttes i kasser, så livet bliver firkantet – syntes du det er rigtigt?

Er dit liv firkantet? Er det i kasser? Vil du ikke gerne have lov at tænke selv? Hvad er korrekt og perfekt? For mig at se en måde, for en anden, en anden måde, men hvad er den rigtige? Ingen eller begge, hvis du spørger mig.

Taler du uden at blive hørt?

Har du det som om, du bare taler og taler, og andre ikke hører og forstår hvad du siger?

Jeg har prøvet det, uden at jeg kunne trænge igennem hos andre, jeg var for ivrig så mit toneleje var ikke hørende, nu taler jeg stille og roligt og mere nuancerende. At du muligvis ikke bliver opfattet som du troede?

Har du i din ivrig hed – med din hjælpsomhed, været for hurtig med at komme med løsninger for at ville hjælpe, men er blevet afvist og efterfølgende fundet ud af, at de andre har følt det, som om du har blandet dig. Du har ret, de andre tager fejl, eller gør de nu også det. Lytter du til dem, kunne de have en ide?

Igen har du ville hjælpe, og ment du havde ret. Igen uden at lytte og lade de andre komme til. Værdien af det hele menneske i balance.

Efter jeg fandt balancen, har jeg kunnet se, at sammen, kunne vi nå meget længere. Forstå dig selv, for at forstå andre.

Ved at se på dig, som den der er vigtigst for dig, kan du lidt efter lidt, forstå andre.

Vil du, tænke selv – høres – forstås?

Kan du genkende bare nogle af de ting jeg har skrevet her på siden?

Syntes du også vi skal behandle hinanden med værdighed? Vil du ændre det?

Det kunne være interessant, at se hvilken forskel det kunne give i virksomhederne, når der blev en større sammenhæng, større forståelse, så vi kan have indflydelse på det der sker og få lov at tænke selv. Men stadig med respekten for dig og dine medmennesker, samt troen på dig selv.

Bruger du andre ord?

Bruger du måske andre ord end dem din omgangskreds bruger?

For en, som har været meget stærk ordblind, har jeg brugt/bruger en anden ordstilling, andre måder, at anskue tingene på, men ved at arbejde med mig selv, se på mig selv, været ærlig over for mig selv, har jeg fundet mig selv. Vil du gerne kunne trænge igennem, til alt og alle og favne det hele?

Det er de værktøjer jeg vil introducere/give videre til dig. Vil du forstå at, bruge gamle erfaringer, af det hidtil lærte?

Du vil kunne nå langt, når du se, det store billede af dig selv, i den verden du bevæger dig i.

Artikel om mig, se mere på dette link: http://astropeuten.com/du-er-din-egen-tid/

Lars Thor Smith som har skrevet artiklen.

Margit Lysgaard, Lysgaards Esser, Bakkelandet 8, 3200 Helsinge

24 24 47 66 – SE Nr. 27755666

Kontakt@lysgaardsesser.dk