Stress fri arbejdsplads!

Vil du/i have en anden arbejdsplads, hvor der er rart at være, hvor folk glæder sig til at gå på arbejde, hvor man hjælper, støtter, opmuntre hinanden. Sygdom er på et niveau som er svært at komme uden om (noget vil der være).

Har i stress på arbejdspladsen eller meget sygdom eller andre udfordringer?

Mange af de udfordringer i står med ville jeg kunne hjælpe med, da jeg har prøvet det hele i livets skole.

Jeg har lavet nogle pakkeløsninger, som på længere sigt ville spare jer for mange penge.

Men også få en medarbejdergruppe som ville være raske, gladere, gøre en ekstra indsats, medarbejder der ikke søger væk, men nye kommer til.

På dette link finder du et skema, hvor du kan lave en udregning på, hvad det koster at have en langtidssyg medarbejder. Det er HK Østjylland som har lavet dette, Loa Skau Bjornsson.

https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2017/11/03/ny-beregner-afsloerer-prisen-paa-stress

Udredningspakken: Til Lederen/chefen

Hvad skal der opnås? Hvad skal der gøres? Hvad er målet? Hvad ville jeg kunne hjælpe med? Hvad er årsagen/grunden? Hvad er løsningen? Hvad sker der? Hvad er det der gør det?

  • Er der yder faktorer i gruppen, som ikke lige kan defineres, usynlige krav fra nogen, uden de er klar over hvad der sker.
  • Er der faktorer som har med arbejdet at gøre eller noget hjemmefra / privat, forventninger fra familien / arbejdspladsen, ændres i takt med presset. Hvad sker der egentlig?
  • Påvirkningerne fra vores omgivelser, har stor indflydelse, uden at vi tillægger det noget?
  • Krav / forventninger – vores egne eller andres, hvor / hvordan spejler vi os. Arbejdspresset ændrer sig / øges
  • Er der medarbejder som er frustreret over at der er kollegaer som er syge hele tiden, måske sygemeldte med stress
  • De skal løbe stærkere og de føler måske at de ikke når i mål
  • Selverkendelse (Det er okay at, andre kan noget, som jeg ikke kan, for jeg kan noget andet)

Spørgsmål til den enkelte medarbejder:

  • Hvorfor går du på arbejde? Er det et krav fra omgivelserne? Hvad er din motivations faktor?

Prisen pr. time kr. 680,00, i udrednings-fasen.

Der er mulighed for individuelle samtaler for medarbejder på mindst 3 timer kr. 1.500,00, herefter er prisen mellem kr. 370,00 – 420,00 pr. time.

Vedligeholdes /opfølgnings-pakken:

Disse 2 pakker er afhængige af hvordan forløbet har været under udredningen og hvad vi sammen er nået frem til ved afslutningen.

En vedligeholdelses pakke indeholder samtale med medarbejderne om alt der har været siden forløbet, hvad der evt. skal kigges på, nye tiltag, arbejdsgange, nye medarbejder, nye i ledelsen, nye syge perioder, hvad gør du som leder med nye værktøjer, er du også klar til at yde dit.

Ved løbende vedligeholdelse er prisen kr. 420,00 pr. time.

Opfølgningspakken indeholder noget af ovenstående, men ved en hurtigere gennemgang.

Opfølgning efter 3 mdr./6 mdr. og med 7-15 medarbejder er prisen for 1-2 timer Kr. 2.500,00.

Over 15 medarbejder er det 540,00 pr. time.

Til Ældrechefen:

Ved du hvad det koster dig om året? Vil du have nogle medarbejdere og gøre noget ved det nu, så du kan spare penge fremadrettet? Hvordan vil i komme igennem det bedst muligt? Ansæt en i et vikariat for at tage presset fra gruppen så de kan gå til og fra til denne opgave.

Hvis dette har din interesse, så kontakt mig for mere uddybelse eller for at aftale et møde på telefonen.

Hvis du vil undgå, stress, sygdom, medarbejder flugt, mindre samarbejdsvillig-hed fra medarbejdernes side, så er dette noget for dig/jer.

Er du klar til dette også, for hvad der end sker på arbejdspladsen vil det også skabe forandringer for dig.

Alle priser er Inkl. Moms.

Konsulentbistand

Hvordan får vi ændret, hvordan vi taler – behandler hinanden på, i alle sammenhænge, mest af alt i virksomheder hvor der opstår stress, udbrændtehed, mobning eller andre uoverensstemmelser.

Du tænker: Når jeg har de værktøjer som giver mig forståelsen til at ændre disse områder, men det stadigt gør at tingens tilstand stadig er status que, at jeg oplever dette og det stadigt foregår omkring mig, hvad gør jeg så.

Jeg tilbyder at gennemgå hvor i firmaet der opstår denne hindring, det er sikkert, at der er flere faktorer som er årsagen. Lad mig i fællesskab med Jer får løst dette så alle oplever, at det igen er rart at være i virksomheden, produktiviteten stiger og det giver glade og tilfredse medarbejder fra dem i bunden til den/dem i toppen af pyramiden i virksomheden.

Dette gælder også andre steder af samfundet så som:
– Læreren som underviser
– Lederne som leder
– Politikeren som Leder/Styrer landet

Hvad får firmaet – Chefer – samfundet ud af at jeg hjælper med evt. kursus, konsulentbistand?

Bedre arbejdsmiljø, tilfredse medarbejder, som yder en større indsat, som til sidst kan ses på bundlinjen, med mere end 25%.

Jeg tilbyder nu konsulentbistand til at ændre på de områder fra Politiker / Lærer / Leder / andre i alle brancher hvor, omgangs tonen / stemningen / arbejdsklimaet, ikke fremmer måden vi behandler / taler / opfører os på, over for hinanden. Lad os sammen finde det skjulte.

Som noget nyt tilbyder jeg nu også Coaching, hvor vil du hen, udfordringer du står over for, noget du tumler med, lad os tage en snak og finde en vej. Stress Mentor og Stress Coach.

Kursus oversigt:

Datoer for kursus dage:

Ring for datoer

For dem som har den daglige ledelse:

Som Stress Coach kan jeg hjælpe med at spotte stress i virksomheden. Din “Stress” kan vi håndtere sammen,  i det rette tempo for dig eller din medarbejder.

Vil du forstå dine medarbejder meget bedre, vil du have værktøjerne, for at forstå andre forstå dig selv.

Værdien for dig/firmaet: større arbejdsglæde, selvværd, selvtillid, opmærksom på værd for dig selv og andre, mere rumlighed, medmenneskelig med overskud både psykisk (følelserne), fysisk, mentalt (tankerne).

Medarbejder ønsker ikke andet arbejde, de bliver, derved ingen udgifter til oplæring af nye, arbejdspladsen får da mulighed for udvikling i stedet for afvikling, større arbejds moral, alt dette giver større indtjening på bundlinjen med mere end 25%.

”Jeg ved hvad jeg taler om, for jeg har været hele turen igennem i livets skole”

Kurset varer 2 dage, det bliver afholdt i Københavns området, det vil blive oplyst ved tilmelding. Ved nok tilmeldinger, evt. et hold på 7 – 12 personer, kan kursuset flyttes til jer, også Fyn og Jylland.

Det bliver gennemført med 7 – 12 kursister på tirsdage / onsdage. Obs. ændringer kan forekomme. Tid for kursus er hverdage fra kl. 8.30 – ca. 16.30.

To dages Kursus: Kurset koster kr. 10.880,00 inkl. moms. Der er bindende tilmelding. 

 

Datoer for kursus dage: Hvor er du Her og Nu

Ring for datoer

For dem som gerne vil ændre deres tilgang til og fra andre.

Når du ændre dig ved at træffe nye valg, vil dine omgivelser også ændre sig, til det meget bedre..

Har du udfordringer i, at du står over for, at du gerne vil ændre nogle væsentlige punkter, men ikke ved hvordan.

Værdien for dig større arbejdsglæde, selvværd, selvtillid, opmærksom på værd for dig selv og andre, mere rumlighed, medmenneskelig med overskud både psykisk (følelserne), fysisk, mentalt (tankerne). 

Jeg kan hjælpe dig med at håndtere din fortid, så du går styrket og stærkere videre i livet. Det er dit valg. DET ER DIT VALG.

Jeg vil være en inspiration, katalysator, som giver dig de værktøjer du kan bruge. Men arbejdet er dit, og du vælger hvordan du vil gøre det. Jeg vil kunne støtte dig, guide dig.

”Jeg ved hvad jeg taler om, for jeg har været hele turen igennem i livets skole”

Kurset varer 2 dage, det bliver afholdt i Københavns området, det vil blive oplyst ved tilmelding. Ved nok tilmeldinger, evt. et hold på 7 – 12 personer, kan kursuset flyttes til jer, også Fyn og Jylland.

Det bliver gennemført med 7 – 12 kursister på skift mellem tirsdage/onsdage – lørdage/søndage. Tid for kursus er hverdage fra kl. 8.30 – 16.30. Obs. ændringer kan forekomme.

To dags kursus: Kurset koster kr. 7.840,00 inkl. moms. Skriv det du ønsker (eks. 2B). Der er bindende tilmelding.

4 ugers online kursus:

Dem som ønsker Online kurset skriv og spørg om dette. Webinar ikke planlagt

Dette kursus kan også gøres på et 4 ugers online kursus. Med opgaver, som der bliver tilsendt en gang om ugen. Med ekstra materiale, som kan give et indblik i hvilke redskaber, som er til rådighed, til at ændre de områder du ønsker. Materialet bliver sendt til dig om søndagene.

Kurset varer 4 uger og vil koste kr. 7.840,00 inkl. Moms + 2 x ½ time telefon konsultation ved forudbestilling på mail eller sms. Du vil få materialet, tilsendt en gang om ugen. Du får 2 timers rådgivning med de udfordringer du står med. 

Vi kan evt. tage en snak om andre udfordringer i dit liv, skriv og hør nærmere på mail.

DISC Profil

For begge kursuser er der mulighed for at få lavet en DISC profil, via samarbejdes partner. Ring om du ønsker dette, eller flere oplysninger om dette.

Foredrag om:

Hvordan snyder man de laveste i samfundet bedst. Vi lever stadig i Kejserens ny klæders tid. Hvor den kloge snyder den mindre kloge.

Workshop i firmaer:

Workshop i firmaer på 1½ timer. Lad os planlægge hvornår der skal være workshop.

Vil du hører mere kan du kontakte mig:

Margit Lysgaard, Lysgaards Esser, Bakkelandet 8, 3200 Helsinge
24 24 47 66 – SE Nr. 27755666
Kontakt@lysgaardsesser.dk