7. Magt – Hvordan bruger du den eller oplever du den.

Magt kan opleves på mange måder, og vi gør det selv i en eller anden størrelse – måske dagligt. Nogle bruger den i deres arbejde, for at deres arbejde kan udføres og det er fordi at andre har lavet love og regler, som gør at deres arbejdspres – på en måde – tvinger dem til at gøre det.
Nogle Leder/Chefer gør det, fordi de ikke kender til anden måde, til at få deres medarbejder til at udføre deres arbejde. De har ikke lært at det kan gøres på anden måde. At man godt kan motivere ens medarbejder, lade dem bruge deres kompetencer, uden at der går noget fra dem, at de tværtimod får nogle medarbejder som giver mere, ikke er syge, men udvikler sig, så indtjeningen vokser i firmaet.
Andre bruger det fordi de er misundelige – Jaloux på, at en kollega eller anden, kan noget de ikke kan og det gør, at de mopper kollegaen. De kan også gøre det, når de er usikker og prøver at dække over det.
Vores lovgiver/folketing (folkevalgte) bruger deres magt ved, at lave love og regler som meget firkantet, dem som så er uden for disse rammer – kan i deres øjne, ikke begå sig i samfundet. De laver love og regler som ikke hænger sammen med det som foregår ude i samfundet.
Tænk på hvordan vi behandler vores ældre generation. De skal kunne gå på nettet, for at kontakte kommunen, skat, borgerservice med Nem-Id via en computer. Banker lukker afdelinger fordi folk nu betaler via netbank, posthuse lukker af samme grund. Vi har altså rigtig mange som ikke kan. Her er det dem som bruger deres magt.
Når du så har en sag igennem systemet, er der igen love og regler som prøver at dække det hele, men der er grå zoner her også, når du så rammer ned i disse, kan du ikke gøre så meget ved det. Da du skal igennem retssystemet, er deres sprog så du ikke forstår det. Du kan ikke kører en sag uden du skal have en advokat, da de skal have det i et bestemt sprog.
Landets firmaer, offentlige kontorer, fagforeninger, forsikringsselskaber og mange andre steder som du er tilknyttet. De bestemmer dagsorden om hvad du må, kan, skal og hvis de ikke informere dig ordentlig og du havner i en situation, at du har handlet ud fra deres rådgivning eller mangel på samme, så er det dig som er bliver straffet.
De er den magt, de benytter sig af, gudskelov er det ikke alle, som bruger magten ud i ekstremerne. Men ved at de har love og regler bruger de dem. Det fører os over til.

Margit Lysgaard, Lysgaards Esser, Bakkelandet 5, 3200 Helsinge

24 24 47 66 – SE Nr. 27755666

Kontakt@lysgaardsesser.dk